Jak zintegrować kase fiskalną z terminalem płatniczym w sklepie?

Integracja terminalu płatniczego i kasy fiskalnej jest konieczna, aby móc skutecznie i szybko realizować transakcje oraz naliczać i rozliczać podatki. Warto wiedzieć, jak wygodnie i bezpiecznie połączyć kasę fiskalną z terminalem płatniczym w sklepie, dzięki czemu będzie można ułatwić procedurę obsługi klientów i zapobiegać niepożądanym komplikacjom.

Potrzebne urządzenia

Jeśli chcemy połączyć kasa fiskalna z terminalem płatniczym, musimy mieć:

  • Kasę fiskalną
  • Terminal płatniczy
  • Kabel połączeniowy

Krok 1: podłączanie kasy do terminalu płatniczego

Pierwszym krokiem jest podłączenie kasy fiskalnej do terminala płatniczego. Do tego celu potrzebujemy kabla połączeniowego, który sprzedawca otrzymuje wraz z zestawem sprzedażowym. Umieśćmy wtyczkę jednego końca kabla w portach “RJ45” kasy fiskalnej, a drugą wejściówkę do portu “RS232” terminalu, a następnie podłączmy oba urządzenia do prądu.

Krok 2: Instalacja oprogramowania na kasie

Kolejnym krokiem do połączenia kasy fiskalnej z terminalem jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania, które umożliwia przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami. Instalacja oprogramowania musi być wykonana na kase fiskalnej, a instrukcje jego instalacji można znaleźć na stronie internetowej dostawcy usług.

Krok 3: Konfiguracja kasy z terminala

Konfiguracja kasy do połączenia z terminalem płatniczym może zająć trochę czasu, ale jeśli postępujemy zgodnie z instrukcjami, powinno być dość łatwe. Następnie trzeba skonfigurować terminal płatniczy, ustawić odpowiednie parametry przyjmowania płatności oraz parametry kasy i ustawić kod PIN dla sprzedawcy.

Krok 4: Testowanie i uruchamianie kasy z terminala

Po skonfigurowaniu kasy fiskalnej i terminala płatniczego należy je przetestować, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Przetestowanie obejmuje uruchomienie programu na kasie, wybór odpowiedniego produktu w kasie, wybranie kwoty i przesłanie jej do terminala płatniczego. Po poprawnym przetestowaniu urządzenia mogą być używane i świadczyć usługi.

Integracja kasy fiskalnej z terminalem płatniczym w sklepie wymaga wiedzy technicznej i odpowiedniego sprzętu. Chociaż proces może być trudny, jego wykonanie ma swoje korzyści. Klienci szybko będą mogli realizować płatności za zakupy i kasa z terminalem będzie wydawać rachunki w ciekawy sposób. Łatwa integracja ułatwi składanie zamówień i zapewni wygodniejszą obsługę klientom.